Kari Synnes

Kari Synnes er høgskolelektor ved HiOA, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har undervist i grunnskole og videregående skole. Kari har også arbeidet ved Skolelaboratoriet i biologi ved UiO. Hun er forfatter av biologidelen i Eureka! 10.

Utgivelser