Karin Henriksen Glasø

Karin Henriksen Glasø er kriminolog og har vært ansatt som høgskolelektor i bacheloravdelingen ved Politihøskolen.

Hun jobber som rådgiver innen rekruttering av ledere i privat og offentlig sektor.

Utgivelser