Karin Holt

Karin Holt er psykologspesialist og har de siste 20 årene arbeidet med behandling, veiledning, konsultasjon og undervisning innen offentlige, private og frivillige helse- og sosialtjenester.

Hun har i alt sitt arbeid vært særlig opptatt av å fremme gode tjenester for flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Holt arbeider nå ved DPS Groruddalen og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst).

Karin Holt Høyoppløst bilde

Foto: Fotograf Henk Braak

Utgivelser