Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig er jurist og professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Han skrev doktoravhandling om tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige og har holdt en rekke foredrag for fagfolk på rusfeltet. Søvig har vært konstituert dommer i tingretten og lagmannsretten, og han har også vært ekstraordinær fylkesnemndsleder.

Fallback image

Utgivelser