Karl Henry Jacobsen

Karl Jacobsen er psykologspesialist og professor i klinisk barnepsykologi ved NTNU i Trondheim, der et av hans forskningsområder er mennesker med ulike funksjonsproblemer.

Han har utgitt flere internasjonale og norske publikasjoner, og har skrevet, redigert og bidratt i flere bøker.

Fallback image

Utgivelser