Karl Marthinussen

Marthinussen ble advokat i 1976 og har i det vesentlige arbeidet med entrepriserett siden da.

Først og fremst har han drevet med konfliktløsning innen bygg og anlegg. Han har holdt en rekke kurs og foredrag.

Sammen med Arvesen og Giverholt har han utgitt kommentarutgaver tilNS 8405om utførelsesentrepriser,NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, og i 2012NS 8407– Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

Han har også sammen med Giverholt bidratt med en artikkel i «På rett grunn», Festskrift utgitt i anledning 25-års jubileumet til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett, og skrevet en rekke artikler for øvrig innenfor fagområdet entrepriserett.

Utgivelser