Karl Rosén

1975 -

Karl Rosén er advokat og partner i Grette.

Han er tilknyttet firmaets bank- og finansavdeling og arbeider med regulatoriske forhold, transaksjoner og løpende virksomhetsspørsmål, herunder bl.a. lånedokumentasjon, obligasjonsutstedelser, derivatdokumentasjon, garantier og etablering av sikkerhet ved finansiering.

Rosén har tidligere erfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett, Finansdepartementets finansmarkedsavdeling, Konsernjuridisk i DnB NOR Bank ASA og andre advokatfirmaer.

Han deltok som representant fra Justisdepartementet i arbeidsgruppen som utredet gjennomføringen av Collateral-direktivet i norsk rett, og var medlem av Eiendomsmeglingslovutvalget som leverte innstillingen NOU 2006: 1.

Karl Rosén er redaktør for Tidsskrift for Eiendomsrett og forfatter av flere bøker og artikler.

Utgivelser