Kim Edgar Karlsen

Er assisterende avdelingssjef ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider med behandling av psykiske lidelser og rusproblemer, motivasjon og organisasjonsutvikling. Han underviser og veileder i psykoterapi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Institutt for aktiv psykoterapi (IAP). Han har bidratt til flere fagartikler og bøker.

Kim E. Karlsen har bakgrunn som frilansjournalist og fotballspiller.

Utgivelser