Kjersti Karlsen

Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i barne- og ungdomspsykologi.

Hun har bred erfaring i arbeid med barn og ungdom, blant annet normalutvikling, psykisk utviklingshemning og psykoser. Hun har arbeidet innen rusfeltet, med autisme, nevrospykologi og har erfaring med barnevern. 

De siste 12 årene har hun arbeidet med psykoser hos unge, i sengepost og ved TIPS Sør-Øst (kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser).

Utgivelser