Thorbjørn J. Karlsen

Thorbjørn J. Karlsen (red.) er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold.

Han har bred erfaring fra veiledning både i utdanning og yrke. Han leder programmet Ny som lærer i Østfold (2003–2011), et regionalt samarbeid for etablering av varige veiledningsordninger i skoler og barnehager. Programmet inngår i den nasjonale satsingen på veiledning av nyutdannede lærere i skoler og barnehager.

Thorbjørn J. Karlsen Høyoppløst bilde

Foto: Bård Halvorsen

Utgivelser