Mette Karoliussen

1944 -

Mette Karoliussen er førstelektor, tidligere ansatt ved Høgskolen i Telemark og er nå aktiv pensjonist. Hun har skrevet flere lærebøker og er mye benyttet som foreleser i inn- og utland. Hun er inspirert av den nyeste forskningen om helhet og helse og arbeider med å omdanne denne forskningen til praktisk anvendelig kunnskap i helsefagene for å bedre pasientomsorgen.

Utgivelser