Katharine Cecilia Williams

Katharine Cecilia Williams, ph.d., psykologspesialist, har arbeidet med hørsel og psykososialt stress siden 2001.

I 2015 forsvarte hun sin doktorgrad ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo om temaet hørselstap og mestring i arbeidslivet. Katharine C. Williams har tidligere gitt ut boken Tinnitus – bryt lydbarrieren med kognitiv terapi og holder jevnlige foredrag om psykososial mestring av hørselstap over hele landet. Hun er i dag tilknyttet Lovisenberg distriktspsykiatriske senter som psykologspesialist og arbeider som redaktør i psykologiredaksjonen i Gyldendal Akademisk.

Fallback image

Utgivelser