Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall er cand.jur. fra 1995 og har en doktorgrad i rettsvitenskap fra 2019.

Hun er lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet Thommessen.

Fallback image

Utgivelser