Kenneth Adale Baklund

Kenneth A. Baklund er spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han var sekretær for utvalget som avga NOU 2004: 20 Ny utlendingslov, og sentral i arbeidet med gjeldende utlendingslov og utlendingsforskrift. Baklund har tidligere arbeidet i Utlendingsnemnda.

Fallback image

Utgivelser