Kyrre W. Kielland

Kyrre W. Kielland arbeider i dag som advokat/partner i Advokatfirma Ræder DA.

Han har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2008) og har tidligere vært advokat og senioradvokat i Kluge Advokatfirma DA. Kielland har omfattende erfaring med produktansvar, blant annet gjennom arbeid for ulike aktører i elektronikk-, dagligvare- og forsikringsbransjen. Han holder jevnlig foredrag om produktansvarsrettslige problemstillinger. Kielland er fast sensor i juridiske fag ved Universitet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer.

Utgivelser