Kirsten Meyer Bjerkan

Kirsten Meyer Bjerkan jobber nå som rådgiver ved Bredtvet Kompetansesenter. Hun har tatt dr. art.-graden ved Universitetet i Oslo på en avhandling om verb-bøyning hos barn med spesifikke språkvansker. Dette er barn som har problemer med å lære å mestre språket, men som ellers er helt normale. Barn med spesifikke språkvansker har ofte spesielle problemer med ordbøyning (morfologi). Bjerkan viser at verbbøyning kan brukes som del av en diagnostisk test for å kartlegge vanskene.

Fallback image

Utgivelser