KIRSTEN SANDBERG

1954 -

Kirsten Sandberg er jurist og amanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, hvor hun har vært ansatt siden 1985. Hun har tidligere vært konsulent i Justisdepartementets Lovavdeling og dommerfullmektig i Tromsø, og i en periode vært konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. Hun har bl.a. utgitt boka Barnets beste. Om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet (1990), vært medredaktør for Barnevernet og barnevernloven (1994) og skrevet kapitlet om barnevernloven i Sosialrett (2003).

KIRSTEN SANDBERG Høyoppløst bilde

Foto: Foto: UIO

Utgivelser