Kjell Magne Baksaas

Kjell Magne Baksaas er statsautorisert revisor og dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han blant annet er faglig ansvarlig for næringsmaster i regnskap og revisjon.

Han har lang praksis fra revisjon og konsulentvirksomhet.

Utgivelser