Kjersti Karlsen

Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i arbeid med barn og ungdom, og barnesakkyndig.

Hun har lang erfaring med arbeid med barn og unge både som som miljøterapeut, saksbehandler i barnevernet, medlever i barnevernsinstitusjon og senere som psykolog. Karlsen har bred kompetanse på normalutvikling, utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming, nevropsykologisk utredning og voksne pasienter med alvorlige ruslidelser. Hun har også jobbet mange år med barn og ungdom med alvorlige psykiske lidelser, først i sengepost for ungdom, deretter 8 år ved TIPS Sør-Øst /regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser.

Karlsen har selvstendig praksis og er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus.

Utgivelser