Kjerstin C. D. Jacobsen

Kjerstin C.D. Jacobsen er adjunkt med opprykk og har videreutdanning i engelsk. Kjerstin har de siste årene engasjert seg i læring på digitale flater, blant annet som d-pedagog. Hun er fortsatt aktiv og har mer enn 15 års erfaring som lærer i barneskolen og har arbeidet som lærer i KRLE på alle trinn. Forfatter på Vivo 1-4.

Utgivelser