Kjetil Retterstøl

Kjetil Retterstøl er utdannet lege og er spesialist i medisinsk biokjemi.

Han har hovedstilling som professor ved Universitetet i Oslo. Som leder av senter for klinisk ernæring og medisinsk ansvarlig på den nye ernæringspoliklinikken har han vært med på å utvikle et spennende tverrfaglig behandlingsteam. Som overlege ved Lipidklinikken på Oslo universitetssykehus har han lang klinisk erfaring i behandling av pasienter med ulike forstyrrelser i lipidmetabolismen.

Fallback image

Utgivelser