Kjetil Synsvoll Sangolt

Kjetil Synsvoll Sangolt er advokat og har arbeidet i Kluge advokatfirma siden 2012. Han arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, fast eiendom og generelle kontraktsforhold.

Sammen med advokat Grethe Gullhaug har han utarbeidet kommentarutgave til Byggherreforskriften.

Kjetil Synsvoll Sangolt Høyoppløst bilde

Foto: Kimm Saatvedt

Utgivelser