Geir Kjetsaa

1937 -

Geir Kjetsaa var født i 1937 i Oslo.

I 1969 avsluttet han sitt doktorgradsarbeid om den russiske poeten Jevgenij Baratynskij (utgitt på russisk i 1973). Siden 1971 har han vært ansatt som professor i litteraturhistore, særlig russisk ved Universitetet i Oslo. Som forfatter og oversetter er han en av våre aller fremste formidlere av russisk litteratur. Han har oversatt ca. 60 skjønnlitterære bøker til norsk, bl.a. Fjodor Dostojevskijs Idioten, De besatte og Brødrene Karamazov. Se forøvrig Geir Kjetsaa, "Bibliografi over publiserte arbeider 1953-1997", trykt i Universitetet i Oslo. Slavisk-baltisk avdeling. Meddelelser, 1997, Nr. 78. Kjetsaa har en stor leserkrets både nasjonalt og internasjonalt, også utenfor det faglige miljøet. Han er medlem at Det Norske Videnskaps-Akademi og Det norske akademi for sprog og litteratur og er visepresident i International Dostoevsky Society.
Utgivelser
- Fjodor Dostojevskij: Et dikterliv, Gyldendal 1985. 3 opplag.
Oversatt til dansk, svensk, tysk, engelsk og spansk.
- Nikolaj Gogol: Den gåtefulle dikteren, Gyldendal 1990.
Oversatt til svensk.
- Maksim Gorkij: En dikterskjebne, Gyldendal 1994.
Oversatt til tysk og russisk.
- Lev Tolstoj: Den russiske jords store dikter, Gyldendal 1999.
Redaktøroppdrag
- Tsjekhovs novellekunst, Universitetsforlaget 1971.
- Russisk teater. Et tverrsitt, Aschehoug 1971
(sammen med Erik Egeberg og Erik Krag).
- Dostojevskijs roman om Raskolnikov, Aschehoug 1973.
- Tsjekhovs dramatikk, Solum 1976.
- Dostojevskij og Tolstoj. Essays, Gyldendal 1977.
- Mennesker og temaer i sovjetlitteraturen, Universitetsforlaget 1979
(sammen med Erik Egeberg og Sigurd Fasting).
- Kvinnen i russisk litteratur, Universitetsforlaget 1979
(sammen med Marit Bjerkeng Nielsen).
- Lutring gjennom lidelse. Om Dostojevskijs "Brødrene Karamazov",
Universitetsforlaget 1980.
- Steiftig i Dostojevskijs verden, Solum 1982
(sammen med Erik Egeberg, Sigurd Fasting og Aleksej D. Perminow).
Avhandlinger i skriftserien Slavica Norvegica
- The Authorship of "The Quiet Don", Solum 1984
(sammen med Bengt Beckman, Steinar Gil og Sven Gustavsson).
- Dostoevsky and His New Testament, Solum 1984.
- Attributed to Dostoevsky: The problem of attributing to Dostoevsky anonymous articles in "Time" and "Epoch", Solum 1986 (skrevet på russisk).
Priser
1978: Bastianprisen for sin oversettelse av Nikolaj Gogols "Revisoren".
2000: Fritt Ords Honnør for sine biografier om Dostojevskij, Gogol, Gorkij og Tolstoj.

Geir Kjetsaa Høyoppløst bilde

Fotograf: Arild Jakobsen

Utgivelser