John Kjøbli

John Kjøbli (Ph.d. i psykologi) er forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

Han har i lang tid jobbet med evalueringsforskning. Hans kompetanseområder inkluderer blant annet evidens, implementering, foreldreveiledning, barn med atferdsvansker og kognitiv atferdsterapi.

Fallback image

Utgivelser