Toril G. Kjøllesdal

Toril G. Kjøllesdal er advokat (H) og partner i Dalan advokatfirma DA.

Hun har lang prosedyreerfaring når det gjelder tomtefestesaker, og har ført flere slike for Høyesterett.

Hun har tidligere jobbet i Statskog og i Norges Skogeierforbund. Hun er nå pensjonist.

Utgivelser