Asbjørn Kjønstad

1943 - 2015

Asbjørn Kjønstad er cand. jur. (1970), dr. juris (1978) og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo; fra 1978 i privatrett og fra 1985 i sosialrett.

Fallback image

Utgivelser