Kjell A. Kleven

1944 -

Kjell A. Kleven (f. 1944) er utdannet kjemiingeniør fra Gøteborg.

Han har jobbet innen fagområdet korrosjon og overflatebehandling siden 1968, blant annet på Teknologisk Institutt og for olje/gass- og engineeringselskaper ved engineering, bygging og vedlikehold av offshoreinstallasjoner og onshore mottaksanlegg. Han jobber også med skadesaker, rådgiving og tilstandsvurdering på jernbane- og veibruer.

Fallback image

Utgivelser