Knud Illeris

Knud Illeris er professor i livslang læring ved Learning Lab Denmark på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Han er utnevnt til æresprofessor ved Columbia University i New York og er medlem av The International Hall of Fame of Adult Education.

Fallback image

Utgivelser