Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen (1971) er ansatt som høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Hun holder også på med en ph.d.-studie i spesialpedagogikk om hvordan elever med problematferd blir henvist bort fra sitt ordinære opplæringstilbud som idéhistorien om en bestemt praksis. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold og vært stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Før dette arbeidet hun som prosjektleder og rådgiver i Utdanningsdirektoratet, Læringssenteret og Nasjonalt læremiddelsenter med områdene læringsmiljø og tilpasset opplæring.

Fallback image

Utgivelser