Knut-Andreas Christophersen

1946 -

Knut-Andreas Christophersen er universitetslektor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), der han underviser i forskningsmetoder og statistisk analyse på bachelor- og masternivå.

Han har også utgitt boken IBM SPSS / AMOS Databehandling og statistisk analyse (Unipub), og bidratt i bøkene Innføring i forskningsmetodologi (Unipub) og Innføring i statistikk (Universitetsforlaget). Før han ble ansatt ved UiO, arbeidet han med statistisk analyse i Rikstrygdeverket, Kreditkassen og Posten Norge.

Fallback image

Utgivelser