Knut Arne Kvitting

Knut Arne Kvitting leder konsulentfirmaet Styrmand som leverer konsulenter og ledere innen prosjekter og digital transformasjon.

Han er også aktivt til stede innen digitalisering, spesielt innenfor det offentlige.

Utgivelser