Knut Boye

Knut boye avla juridisk embetseksamen i 1976 og tok graden Master of Business Administration ved Columbia University, New York, i 1979.

Han har møterett for Høyesterett (1995). Han er formann i Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift, og medlem av JUS fagutvalg for sivilprosess.

Han underviser regelmessig for JUS på Advokatkurset og andre kurs i emnene sakførsel og advokatetikk, i tillegg underviser han for Domstoladministrasjonens Introduksjonsprogram for dommere.

Utgivelser