Knut Kasbo

Knut Kasbo er lektor ved Engebråten skole, hvor han underviser i engelsk og samfunnsfag. Han har engelsk grunnfag ved UiO hvor deler av studiet er gjennomført ved universitetet i York. I tillegg har Knut en mastergrad i historie og PPU med fagdidaktikk i engelsk fra UiO. Forfatter på Enter 8.

Utgivelser