Anne Kristoffersen Kostøl

Anne Kristoffersen Kostøl (1957) er tilsatt som høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Hun er utdannet førskolelærer og allmennlærer, og har en mastergrad i tilpasset opplæring.

Hun har flere års praksis fra både barnehage og grunnskole, og har i en årrekke vært øvingslærer for høgskolestudenter. For tiden arbeider hun som prosjektleder for flere FoU-prosjekter i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Anne Kristoffersen Kostøl holder faglige presentasjoner/foredrag og har utgitt forskningsrapporter og artikler i tidsskrifter og fagbøker. 

Fallback image

Utgivelser