Roy K. Kristensen

Roy K. Kristensen er revisor og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

Han har bakgrunn også fra Skattedirektoratet og Økokrim. Kristensen er forfatter og medforfatter av en rekke lærebøker innen skatterett og regnskapsføring, deriblant Lærebok i bedriftsskatterett, som denne oppgavesamlingen har lånt sin struktur fra.

Utgivelser