Kristin Eriksen

Kristin Eriksen er lektor ved Ytrebygda Skole i Bergen og har en mastergrad i lesevitenskap.

Hun har undervist på ungdomstrinnet siden 1998, og har vært leseveileder og ressurslærer i skriving, utviklet litteraturprosjekter og hatt oppdrag knyttet til skolebiblioteket. 

Fallback image

Utgivelser