Kristin Marie P. Glørstad Tsigaridas

Kristin Glørstad Tsigaridas er utdannet cand. scient. i marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Hun jobber som lektor og fagleder ved Ullern vgs. Hun har lang og bred erfaring fra skolen og har jobbet både i ungdomskolen og videregående skole, som lærer, fagleder og avdelingsleder. I tillegg er hun ansatt ved Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet der hun blant annet jobber med lektorutdannelsen. Kristins spesialområde er fagdidaktikk. Hun er forfatter på Bi1 og Bi2.

Utgivelser