Kristin Schanz

Kristin Schanz har master i tilpasset opplæring og over ti års erfaring som geografilærer i videregående skole. Hun underviser geografi, sosialkunnskap og tysk ved Lørenskog VGS i Viken fylke. 

Utgivelser