Henning Kristoffersen

Henning Kristoffersen er seniorrådgiver i Det Norske Veritas. Han var tidligere direktør for internasjonale relasjoner ved Handelshøyskolen BI og leder av Nordisk senter ved Fudan-universitetet i Shanghai.

Utgivelser