Nina Jahren Kristoffersen

1956 -

Kristoffersen, Nina Jahren (f. 1956) er sykepleier med videreutdanning i konfluent pedagogikk og gestaltveiledning og embetseksamen i sykepleievitenskap, cand. san. fra Universitetet i Oslo.

Hun har klinisk erfaring hovedsakelig fra kirurgisk sengepost og i tillegg fra sykehjem og hjemmesykepleie. Hun har i en årrekke arbeidet som førsteamanuensis innenfor sykepleierutdanning, videreutdanning og  tverrfaglig masterutdanning ved Høgskolen i Østfold. Hennes fagutvikling og forskning er i hovedsak knyttet til læringsformer og metoder i praksisstudier og faglig veiledning som virkemiddel i kompetanseheving i det kliniske feltet.

Utgivelser