Åshild Krüger

Åshild Krüger er utdannet gestaltterapeut, spesialpedagog (cand. polit) og har en MSc i gestalt psykoterapi fra England.

Hun har arbeidet flere år som høyskolelektor ved Høyskolen på Lillehammer og er i dag ansatt som høyskolelektor ved NGI Høyskole. Krüger var med å starte Norsk Gestalttidsskrift og har vært medredaktør av to artikkelsamlinger utgitt av NGI. Hun har publisert flere artikler om gestaltterapi.

Fallback image

Utgivelser