Sverre A. Kvalheim

Sverre A. Kvalheim er senior sikkerhetsrådgiver i Safetec Nordic AS, hvor han jobber med problemstillinger i skjæringspunktet mellom ledelse, organisasjon og sikkerhet.

Han har mastergrad i organisasjonspsykologi og er i ferd med å ferdigstille en doktorgrad i sikkerhetsledelse.

Utgivelser