Inge Kvaran

Inge Kvaran er barnevernspedagog, cand.polit. i sosialpedagogikk og dr.polit. i sosialt arbeid.

Han er førsteamanuensis på Program for barnevernspedagogutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. I 1996 utga han Miljøterapi, institusjonsarbeid med barn og ungdom og i 2012 Barnevernsfaglig miljøterapi, sammen med Jan Holm.

Han satt i ekspertutvalget for NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling.

Utgivelser