Øyvind Kvello

Øyvind Kvello har doktorgrad i utviklingspsykologi og er forsker ved RBUP Øst og Sør, professor II i psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet og har bistillinger ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad og ved barneverntjenestene i Stavanger og Malvik.

Han har tidligere utdannet psykologer og pedagoger ved NTNU og arbeidet innen BUP, PPT, familievernet og barnevernet. Kvello har skrevet flere forskningsartikler, bidratt i en rekke nasjonale utredninger og utarbeidet statlige veiledere for flere hjelpetjenester.

Fallback image

Utgivelser