Ingvild Kvikstad

Ingvild Kvikstad er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet allmennlærer og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Hun har undervist i emnet motorikk siden midten av 1980-tallet, har arbeidet med funksjonshemmede barn og vært tilknyttet en motorisk klinikk i California, USA. Hun er lærebokforfatter og har publisert artikler i vitenskapelige antologier.

Utgivelser