Ivar Kvistum

Ivar Kvistum (t.h) er journalist og redaktør med ufattelig lang og ustrukturert fartstid fra avis, magasin og fagpresse. Han har skrevet Guide til mannens midtlivskrise i 2012 og Kjære mor i 2013 sammen med Askild Hagen.

Utgivelser