Ingjerd Gåre Kymre

Ingjerd Gåre Kymre er førsteamanuensis ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Hun er barnesykepleier med master i praktisk kunnskap og ph.d. i studier av profesjonspraksis. Hun har bakgrunn fra nyfødtintensivavdeling og fra videreutdanning av barnesykepleiere, og jobber nå med program og emneansvar for mastere i klinisk sykepleie og spesialsykepleie. Faglige interesseområder er forutsetninger for en optimal og helsefremmende nyfødt intensiv omsorg, fagessay som tilgang til praktiske problemstillinger i videreutdanning, samt forskningsetikk.

Fallback image

Utgivelser