William M. Lafferty

1939 -

William M. Lafferty er professor i statsvitenskap og leder for Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (ProSus) ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo.

Han har ledet flere internasjonale prosjekter viet evaluering og implementering av bærekraftig utvikling, og har vært aktiv i ledelsen av International Political Science Association (IPSA). Blant hans nyeste publikasjoner er: Democracy and the Environment (1995, med James Meadowcroft), Towards Sustainable Development (1999, med Oluf Langhelle); Implementing Sustainable Development (2000, med James Meadowcroft) og Sustainable Communities in Europe (2001).

Fallback image

Utgivelser