Pål Lagestad

Hovedfag i sosiologi. Faglærerutdanning i idrett, hovedfag i kroppsøving og doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole.

Startet i 2000 å undervise på Politihøgskolen avdeling Bodø, der han arbeidet til 2011. Har i hovedsak undervist i fysisk trening og arrestasjonsteknikk, men siden 2009 også i kommunikasjon og konflikthåndtering.

Nåværende stilling: Førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, kroppsøving og idrettsfag.

Fallback image

Utgivelser