Anne Landheim

Anne Landheim er dr.philos og sosiolog

Hun er ansatt som forskningsleder ved Nasjonalt kompetansetjeneste ROP. Hun er også forsker tilknyttet Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser